Informacje

Uprzejmie informujemy  i zapraszamy wszystkich członków PSHKA na Walne
Zebranie Członków które odbędzie się 25-06-2023
o godzinie 14:00 w siedzibie stowarzyszenia Odechowiec 135 , 26-640
Skaryszew
W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie
25-06-2022 o godzinie 14:15
Serdecznie zapraszamy!
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia
Hodowców Kóz Anglonubijskich
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków PSHKA
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021r
7. Wolne wnioski i dyskusja
8. Zamknięcie Walnego Zebrania

—————————————————————————————————————————————