Informacje

Uprzejmie informuję i zapraszam wszystkich członków na Walne Zebranie Członków które odbedzie się 28-06-2020

o godzinie 14:00 w siedzibie stowarzyszenia Odechowiec 135

W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie 28-06-2020 o godzinie 14:15

Serdecznie zapraszamy!

—————————————————————————————————————————————

W dniu 2.12.2017 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

odbędzie się konferencja 

„Zdrowie kóz – żywienie i zapobieganie chorobom”

Uczestników konferencji zapraszamy do rejestrowania się na stronie: www.konferencjatrouw.pl