WILD FIELDS HODOWLA KÓZ ANGLONUBIJSKICH I BRITISH TOGGENBURG

Hodowla prowadzona od 2015r. we wsi Głęboka

położonej na granicy województw mazowieckiego, kujawsko pomorskiego i warmińsko mazurskiego.

Zapraszamy do przeglądania aktualności na naszej stronie na Facebooku:

DZIKIE POLA   

https://www.facebook.com/kozyanglonubijskie/

lub do kontaktu pod numerem telefonu 501 485 496

Nasze kozy Anglonubijskie:

– w większości materiał genetyczny pozyskaliśmy z utytułowanych i uznanych hodowli niemieckiej i holenderskiej:

Oldwood  Sinis                (Oldwood La Manta  x  Oldwood Shenondoah)

Oldwood Isja                   (Oldwood Le Parfait  x  Oldwood Ilya)

Elite’s Boise                      (Dandy Legend v Oudwoude  x  India v Oudwoude)

Wild Fields Barbera        (Elite’s Haily  x  Elite’s Boise)

Wild Field’s Baileys        (Hurstpier Oregano  x  Wild Fields Barbera)

Elite’s Coeur d’Alene     (Elite’s Almadin Gold  x Elite’s Jade)

Wild Fields Aurora         (Wild Fields Orochi  x Elite’s Coeur d’Alene)

Wild Fields Aura             (UR Yarpen  x  Elite’s Coeur d’Alene)

Elite’s Terra                      (Elite’s Almadin Gold   x  Samantha 5)

Wild Fields Malibu         (Elite’s Terra  x Hurstpier Oregano)

Wild Fields Zelda            (Elites’ Haily  x  Elite’s Terra)

Elite’s Himalia                  (Elite’s Oxford  x  Elite’s Kearny)

Wild Fields Hedwiga      (Elite’s Haily  x  Elite’s Himalia)

Wild Fields Hurricane    (Maja’s Vigo  x Elite’s Himalia)

Olga’s Daenerys T.         (Elite’s Andover  x  Blanka)

Olga’s Lyanna Stark       (Elite’s Dolomit  x Elite’s Kenosha)

Wild Fields Silene Alba (Elite’s Haily  x  Elite’s Champaign)

Wild Fields Snowflake   (Maja’s Vigo  x  Wild Fields Silene Alba)

Nasze kozły na sezon 2022/2023 i 2023/2024:

Maja’s Simper                 (Majestic Markus  x  HW’M Sonia)

Maja’s Fidelis                   (Zahra’s Allawi  x  Maja’s Freja)

Status zdrowia stada:

– Wieloletnia współpraca ze Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie wykonujemy cyklicznie badania parazytologiczne naszego stada oraz badania na CAE od 2017r. – stado wolne od CAE

– Stado urzędowo wolne od brucelozy, wykonywane były również badania na niebieski jezyk i gorączkę Q  a także prowadzony jest przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny monitoring stada na trzęsawkę.

Od 2021r. prowadzimy również hodowlę kóz rasy British Toggenburg. Stado podstawowe zostało importowane z Holandii jednak rodzicami lub dziadkami kóz są zwierzęta pochodzące z renomowanych brytyjskich hodowli m.in.: Charnocks , Ashdene, Theban.